Techniek

HomeTechniek

Om een beeld te krijgen van de technische werking van onze zonneweide, hebben we hier korte beschrijving op hoofdlijnen gemaakt.

Opwekken elektriciteit

De eerste stap bij het opwekken van energie uit zonlicht is het absorberen van de lichtdeeltjes uit zonnestraling door de zonnepanelen. De geabsorbeerde lichtdeeltjes bewegen tussen verschillende lagen binnen het zonnepaneel, hierdoor ontstaat elektrische spanning en uiteindelijk energie. Eigenlijk zou je dit principe kunnen vergelijken met de werking van een batterij.

Net als een zonnepaneel maakt een batterij gebruik van een positief en negatief geladen zijde. Sluit je deze twee zijdes op elkaar aan, dan gaan de elektroden bewegen en deze beweging genereert stroom.

Verwerken en transporteren elektriciteit

De stroom die zonnecellen opwekken is ‘gelijkstroom’. Deze moet eerst omgezet worden naar ‘wisselstroom’. Die keuze is ooit door de samenleving gemaakt, omdat bij het transport van wisselstroom minder elektriciteit verloren gaat. Zodoende komen uit de stopcontacten van alle huishoudens dus wisselstroom. Het omzetten van de stroom, de tweede stap, is de taak van de omvormer.

Vanaf de zonnepanelen loopt er een kabel naar de omvormer en vanaf de omvormer loopt er een kabel weer naar de transformator. Dit betreft de  derde stap, waarin de transformator de wisselspanning vanuit de omvormer verhoogd naar een spanningsniveau (10.000 of 20.000 volt) die passend is om de elektriciteit op het openbare elektriciteitsnet te leveren. Deze overdracht op het openbare elektriciteitsnet is de vierde en laatste stap in het proces. Hieronder zijn de stappen in een figuur weergegeven.