Opbouw zonnepaneleninstallatie

HomeOpbouw zonnepaneleninstallatie

Het realiseren van een zonneweide, zoals bij ons in de Groetpolder, heeft een behoorlijke aanloopperiode om te komen van de eerste plannen, de vergunning, de financiering, het uitwerken van de plannen en uiteindelijk de start van de bouw. Om een beeld te krijgen van de opbouw van de realisatie van ons project, is hieronder een tijdslijn opgenomen van de belangrijkste zaken gedurende de realisatie. Verder zijn er op de pagina “Media” diverse foto’s te zien en filmpjes te benaderen van het project en de opbouw ervan.

Mei 2018

Principeverzoek gestuurd aan de gemeente om de plannen van de zonneweide kenbaar te maken.

Maart 2019

Indienen aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonneweide in de Groetpolder.

Augustus 2019

De gemeente verleend de omgevingsvergunning voor de aanleg van de zonneweide.

September 2019 / december 2020

Uitwerken plannen voor de realisatie van de zonneweide.

Mei tot juli 2020

Met behulp van Oneplanetcrowd is een crowdfunding traject doorlopen. Hiermee is een groep van 439 investeerders gevonden die heeft willen investeren in Zonneweide Groetpolder.

December 2020

Het definitieve ontwerp van de zonnepaneleninstallatie is door Ecorus afgerond, waarmee ook de benodigde bankfinanciering aangevraagd kon worden.

Februari 2021

De financiering van de Rabobank is rondgekomen en vervolgens heeft Ecorus de bestellingen geplaatst voor alle materialen en onderdelen.

April 2021

De eerste voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn uitgevoerd, met name om de 8 transformatorstations te kunnen plaatsen.

Mei 2021

Het ketenpark is opgebouwd voor alle mensen die werken aan de installatie. Daarnaast is gestart met de aanleg van de bekabeling.

Medio juni 2021

De zonnepanelen worden aangevoerd en de installatie wordt daadwerkelijk opgebouwd. Deze werkzaamheden zijn doorgelopen tot in september 2021.

September 2021

Aansluitend op het vorige punt zijn tot in oktober 2021 alle panelen en andere onderdelen met elkaar verbonden.

November 2021

De volledig installatie wordt getest en in gebruik genomen.